Знайомство зі спеціальністю «Облік і оподаткування»

17 березня 2023 року викладачами Бабій Л.С. та Горобець Л.С було
проведено знайомство зі спеціальністю «Облік і оподаткування» в онлайн
форматі, на яку було запрошено учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв,
гімназій та студентів ПТНЗ.
Враховуючи сьогодення в Україні широко впроваджуються нові типи
підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм
господарювання та видів економічної діяльності, застосовуються 
 спеціалізовані інформаційні системи і комп'ютерні технології для обліку,
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування, економіко-математичні методи і
автоматизовані системи управління. Все це потребує підготовки фахівців зі
спеціальності «Облік і оподаткування» широкого профілю з глибоким і
різноманітним діапазоном знань, які можна набути навчаючись у ВСП «ВТЕФК
ДТЕУ».