ПІДСУМОК З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

У ВСП «ВТЕФК ДТЕУ»  студенти ІІ курсу спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» склали екзамен з навчальної практики, яка проходила на торговельних підприємствах м.Вінниці: ТОВ «Епіцентр К», ТОВ НВП «Аргон», ТОВ «ТВФ Рось-К», ТОВ «Кондитер-С», ПП «Культтовари-Вінниця», гастроном «Центральний».

На базах практики здобувачі освіти ознайомилися з основними видами діяльності підприємств, організаційними структурами управління, установчими та дозвільними документами ведення підприємницької діяльності, основними постачальниками товарів та порядком їх приймання на підприємстві; аналізували та досліджували рейтинг та конкурентоспроможність установ, методи вивчення попиту; набули навиків організації робочого місця торговельних відділів, підготовки товарів до продажу.

Екзаменаційна комісія у складі завідувача навчально-виробничої практики Кислинської І.І., викладачів Трубляк Г.М. та Бевзи С.С. оцінили засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних навиків здобувачами освіти.

Студенти показали високий та достатній рівень базових професійних знань з профільних дисциплін, орієнтувались у вирішенні проблемних питань і виробничих ситуацій.